Scrisori către domnul Pretor


Teodor Șușman se explică dincolo de moarte. România Liberă a publicat recent două scrisori ale lui Teodor Șușman, adresate autorităților. Istoricul Cosmin Budeancă este cel care a descoperit aceste documente în arhivele Securității. Scrisoarile lui Șușman, sunt  explicații, din care reiese clar că au fost scrise cu dezamăgirea unui om care chiar a făcut multe și este acuzat, după părerea lui, pe nedrept.

Scrisoare către domnul Pretor

Domnule Pretor (tăiat ulterior – n.n.)
Declarație (cu alt tip de scris și altă cerneală – n.n.)

Subsemnatul nu voiu a stărui să arat numai câteva date din trecutu meu, aci în comună. M-am născut aci din părinți săraci și muncitori, am muncit și eu aci 30 de ani cu soția mea. În acest interval de timp nu am cumpărat imobile ci am vândut și din ce am avut ca moștenire.

Am fost acuzat că eu am exploatat pădurile. Nu am exploatat nici o pădure ce (ci – n.n.) am cumpărat material lucrat și parcele ca orice locuitor din comună și orice străin. Mă întreb, nu aveam acest drept de a munci ca alți[i] pentru că aceie (sic!) ce mă acuză în frunte cu Suciu Pașc au făcut și el și frații lui acel lucru. Ba mai mult numitu în timpu cât a fost primar sub Maniști au cumpărat terenuri întinse de pământ. Tata lui și frații lui au luat bucata de pământ de la mai mulți săraci cum e cazu familiei Ilaș și Țule și altele. Numitu Suciu Pașc nu a avut moștenire, ci toată averea lui au făcut-o în timpu cât a fost primar în mai multe rânduri sub maniști și sub liberali. Aceasta se poate dovedi nu cu frații lui și cu cei din organizație (organizația PCR – n.n.) care stau sub influiența lui, ci cu locuitori din comună.

Am fost acuzat că am bătut p[r]in 1935 oameni. Nu este adevărat, că în aceia vreme numitul era primar, când au făcut cea mai mare agitație și propagandă contra sovitelor (?) împreună cu mai marii zilei, în frunte cu Dunca, care pe aceia vreme era prefect de Cluj. Spuneau atunci că au avioane de s-ar întuneca ceru.

Recunosc că am bătut pe câțiva bețivi scoțându-i din crâșmă și pe ei și pe femeile lor care stătea[u] prin crâșme zile dearându și copiii lor în școală erau cu păduchi. Da i-am scos din crâșme și i-am îndemnat la muncă. Asta a fost prin 1925, după ce prin grele suferințe am câștigat pentru comună pășuni și păduri.

Era firesc lucru să-i scot din crâșme la muncă după ce erau ei stăpâni pe întinsele și vaste terenuri smulse din mâna latifundiarilor și acoliților lor pentru care curaj am fost pus în temniță și am avut un proces în care am fost acuzat de șef de rebeliune, judecându-mă timp de 4 ani. Da, i-am scos din crâșme căci mi-au fost dragi, că nu-i puteam vedea căzuți în ruină și în robia alco[o]lului dându-le sfaturi și îndemnându-i la muncă.

Toate aceste acte se află la Tribunal Cluj ca acte doveditoare la cele afirmate. Am fost acuzat că am fost legionar. Nu am fost, că acei ce mă acuză au fost cu sumanu negru la Alba Iulia, Suciu Pașc, Giurgiu Ioan și Giurgi Petre Tarlachi și alți[i] au defilat în fața lui Horia Sima. Da este evident, am fost mereu amenințat de Suciu Pașc și alți[i] în epoca legionară că voi fi dus la Călățele la torturi și acuzându-mă că sunt jidănit și că nu se formează cuiburi din cauza mea, asta se poate dovedi cu Ungur Iuliu și Balaș Toader din Răchițele.

Am fost acuzat că sunt ostil organizației tot numai de acești discipoli ai lui Horia Sima, că din cauza mea nu se înscrie oamenii în organizație. Nu este adevărat, întrucât Suciu Pașc forțat de faptele lui de tâlhăria cu spargerea prăvălii au trecut în tabăra lui Tătărescu, unde Duca li-au salvat, având mare influiență și pe urmă au trecut comunist sub mască. Eu am fost din 1923 și până în 1928 în fruntea poporului nu ca politician, ci ducând o luptă pentru drepturile maselor proletare. Pot să afirm că atunci Suciu Pașc și rudile lui m-au acuzat atunci de agitator și de revoluționar. Asta a făcut cu maniști, oameni mari ai timpurilor de atunci au scris un Rebreanu articole de calomnie în ziarul Patria numai pentru motivu că eu nu eram manist.

Menționez că aproape reușisem prin 1927 să formăm un partid muncitoresc în munți, dar am fost împiedecat de maniști în frunte cu Suciu Pașc și de alți[i].

Trecutu meu este cunoscut de oameni cu judecată de prin toate comunile din munți, cari pot dovedi oricând că am fost omu care am apărat drepturile poporului sub toate guvernele de ciocoi.

Am fost primar până în 1946 unde am stat la postu meu și am îndeplinit cu punctualitate toate ordinele și cerințele posibile ce a contribuit Comuna noastră săracă pentru viteaza Armată Roșie care ne-au eliberat de sub jugul nazist, am dat sfaturi pentru a îndeplini condițiile armistițiului, nu am fost ostil ci mi-am făcut datoria.

Să știe că în 1922 contra mea au făcut denunț că am fost contra contra dinasti[ei], că în acel an am spus primarului Bălaș Gh. că și țara noastră ar putea fi republică condusă de un președinte. Acesta am spus-o cu ocazia încoronării.

Declar că aș fi lucrat la organizația partidului dar am fost împiedecat sistematic prin faptul că din 1946 în toate întrunirile poporului am fost criticat și acuzat din ură de către Suciu Pașc, tâlharu ticălos, până ce masele poporului s-au scandalizat de atâta invidie și ură din partea lui.

Nu am nici o vină și sunt mândru de mine că am muncit pentru popor și în cele mai grele vremuri, și am ajutat chiat pe acei ce azi vânează capul meu cu minciuni, ca la adăpostul acestor uneltiri să poată duce în eroare organele de conducere al organizației și să-și mascheze prin uneltiri viclene de care numai Suciu Pașc e în stare să conducă mișcările anti democratice.

Ar fi un păcat strigător la cer ca numai la simplele afirmații mincinoase să fie acuzat și învinuit pe nedrept un om, căci unde ar fi dreptatea lui Dumnezeu atunci și dreptatea oamenilor pe pământ.

Aceste sunt numai o mică parte din filele vieții mele și din trecutu de luptă ce l-am avut pentru consăteni[i] mei de aci din comună precum și numai câteva date luate așa, la întâmplare, pentru a mă apăra contra unei șarlatanii puse la cale de un instrument de minciună din clica manistă.

Rugându-vă D-le pretor a cerceta și a vă convinge de nevinovăția mea și de netemeinicia declarațiilor, date numai din ură, cunoscând trecutu persoanelor care semnează aceste declarații.

Răchițele la 18 III 1948
Cu supunere și respect.
Trăiască Republica
Șușman Teodor

A doua scrisoare către domnul Pretor

Întrucât am fost informat cine și care sunt acele persoane care au făcut declarații mincinoase contra mea și a familiei mele, voi descrie aparte ce l-a făcut pe unu fiecare spre ași da declarații.

1. Întrucât privește pe Suciu Pașc povestea lui de răufăcător vă este cunoscută precum și trecutu dintre noi.

2. Declarația lui Stanciu Teodor stă în ceea mai neastâmpărată ură pentru faptu că în 1942-43 conform unui ordin primit de la Ocol Silvic am ieșit cu locuitorii comun[e]i la plantarea teritoriului de pădure pe proprietatea comun[e]i, pe care teritor[iu] numitul vrea să-l acapareze. Este întindere de aproape 10 jug., acel teritor[iu] se află dat pentru Comuna Răchițele prin hotărârile forurilor agrare No. 846/925 și 506 din 1925. În afară de acel teritoriu mai are circa 10 jug. Pentru acest fapt numitul încă din acel moment s-au unit cu Suciu Pașc și au pus la cale răsbunare, de atunci și până azi calomniile și revolta contra mea nu au încetat oricând în decursul anilor au strigat în public contra mea cât și a familiei mele atunci când eu mergeam la adunare. Nu sunt vinovat pentru că, în primul rând, am executat un ordin cum cred că și azi se execută, în al doilea rând am căutat să nu las drepturile maselor la un individ să le acapareze. Aceasta se poata adeveri cu păduraru Suciu Vasile și alți locuitori.

3. Declarația fraților Corchiș are ca bază următoarele. Corchiș Gheorghe în anul 1940 a fost primar la legionari care în aceia vreme mă tortura împreună cu Suciu Pașc și alți de aceiaș cul[o]are înfocați, ca Neag Todor Găvrili, Neag Todor Tuiu, Giurgiu Ioan. Căcati (?) și alți făcând troițe și purtând sumane negre.
În anul 1941 după prăbușirea regimului Sima am înlăturat pe individu Corchiș Gheorghe din postu de primar, dar mai mult numitul prin purtări neomen[o]ase să mă distrugă. În urmă au fost dați de mine în judecată pentru distrugeri de bunuri publice devastând pădurea și plantația comun[e]i. Asta se poate dovedi cu pădurarul Suciu Vasile că și frații lui Corchiș Petre și Corchiș Traian au făcut închisoare pentru furturi și distrugeri în avere[a] poporului. Deci numiții îmi sunt dușmani de moarte și cred că și azi cu minciuni mă vor distruge. Menționez că sunt oameni cu mari întinderi de pământ.
4. Declarația lui Giurgiu Petre Tarlachi constă tot din ură personală, că în timpul cât a fost legionar am avut cu el multe neplăceri.
5. Declarația lui Moldovan Petre este că tata lui a fost pădurar la mari latifundiari în societatea zisă Regatu Mare prin 1923 când subsemnatu am dus lupta contra ciocoilor și în acea vreme cu familia lor am avut multe necazuri. Aceaste se poate vedea în archiva Tribunalului Cluj unde subsemnatul eram trecut ca și cap de revoltă. Menționez că toți cei ce și-au dat declarații contra mea stau astăzi sub tutela lui Suciu Pașc și influențați de acest dușman, docmai (sic!) ca în evul mediu, pe timpul lui Nero, sub diferite favoruri, că le dă una, ba alta, i-au îndemnat să facă ceia ce au făcut contra mea.
Este evident că fiind iubit de masele poporului am stat aproape zece ani primaru[l] Comun[e]i, unde nu se putea să nu am dușmani, nu pentru faptile mele, ci pentru ambiția ce acești indivizi au purtat-o și o poartă și de prezent.
Menționez că oricând pentru faptele mele cercetate cu dreptate m-aș prezenta în fața legii și în fața lui Dumnezeu, dar afirm că nu mă pot prezenta în fața acestei bande de agitatori și răufăcători, care timp de 2 ani veșnic au agitat lume contra mea și sub masca de comuniști au crezut și cred că mă vor distruge.
Este evident că din cauza purtării lor neomenoase și din cauză că eu am fost îndepărtat de la orice adunări masele poporului nu s-au organizat, pentru că toți sunt niște bețivi și nimeni cunoscându-le trecutul nu-i simpatizează.
Neag Teodor Tuiu au declarat unui locuitor că ei știu ce fac, că oricum a fi lume[a], tot ei sunt mai mari.
Ba este mai mult că au adus petrol trimis pentru popor și au speculat punând apă în gaz și expl[o]atând populația cum am auzit că din pânza trimisă pentru popor toți cei de mai sus se înfruptă din belșug, iar la alții vând cu înșelăciune, cu măsură mai mică. În această chestiune puteți adeveri cu Moldovan Niculae, care a observat șantaju.

Dovada cea mai sdrobitoare că uni[i] din organizație fac cele mai mari piedici contra desvoltării organizați[e]i pentru faptul că întruna din zile Neag Teodor Tuliului spunea că o pune mâna pe bici și cu biciu să-i bată. Asta spune locuitorului Giurgiu Todor Mocanu și că el poate să jupoaie pe cine sunt gazdă.
Întruna din ședințe ținută la primărie ținută de organizație Giurgiu Iuoan (sic!), care se dă ca cel mai teribil comunist nu i-a fost rușine să ceară cuvântu și să spună că el nu vrea să știe ce ie aceia comunism, ci a intrat de dragu lui Suciu Pașc, că îl știe om cuminte și că i-a făcut mult bine după cum dă dovadă de multă pricepere la a-și ajuta aproapele.
Am arătat ce i-a determinat pe acești gangsteri de au făcut contra mea declarații calomnioase care amintesc că acum 20-15 ani așa a fost Șușman. Mă întreb în aceia vreme nu erau legi și justiție?

Am credință căci cazul se va cerceta de cei în drept fără ură și părtinire și se va afla adevărul.
Știu că azi când masele poporului trebuiesc unite mai mult ca oricând se va ține cont și de masele poporului care trebuiesc ascultate aparte pe fiecare locuitor și să fie întrebat pe înțelesul poporului dacă Șușman au făcut bine sau rău poporului și dacă au oprit pe cineva să nu se organizeze.
Să fie întrebat în amănunt fără ca Suciu Pașc să fie de față pentru anumite motive că ne declarând după plăcere[a] lui Suciu Pașc și-ar atrage neplăceri.
Ca încheiere pot să afirm cum a zis pe vremuri dl. Advocat Ioan Gh. Maurer la un proces unde apăra un grup de muncitori, că adevărați patrioți sunt cei din boxă, iar adevărați trădători ai poporului Român erau acuzatorii.
Nu este omenesc și este în afară de orice justiție de pe pământ ca unui om și o familie să fie ruinate numai pentru ambiția unui tâlhar și la câțiva bețivi și cred că libertatea poporului și a oricărui locuitor pașnic nu pot fi răpite și amenințate pe simple declarații calomnioase.
Trăim într-o țară unde libertatea este garantată de aleși[i] poporului. Atunci pentru ce clica aceasta de răufăcători au făcut totul ca prin minciună și uneltiri să-mi răpească libertatea mea și a familiei mele?
După ce în toate adunările publice m-au criticat pentru a mă îndepărta de popor, ca la urmă să afirme că eu nu las poporul să se organizeze și zbiară prin comună că ei mă dau [ininteligibil]. Văzând înscenarea lor de tortură asupra mea și a familiei mele, văzând că în toate ședințile ce le au în loc să se ocupe cu bunu mers al locuitorilor sunt în permanență îndreptați în contra mea, menționez că nu toți din organizație, numai clica lui Suciu Pașc, deci m-am hotărât să iau cale[a] pribegi[e]i și să stau departe de familia mea și de săteni[i] mei, pentru care am muncit mult în viață, și să aștept în suferință până atunci când dreptatea lui Dumnezeu va face lumină în această chestiune, ce nu va întârzia să vină pentru pedepsirea vinovaților.
Țin să afirm că nu am luat calea pribegiei[e]i pentru faptile mele, pentru care aș putea să apar în fața Oricărui Tribunal din lume, ci sunt silit să plec din fața unei clici de mincinoși pe care nu-i pot suferi și de care masele (sic!) poporului este dezgustată.
Am deplină convingere că cercetând cazul cu dreptate a cauzei poporu va lumina această urgie adusă pe capul unui om ce a muncit în viață pentru popor.
Trecutu meu nu-mi permite să mă dejosesc și să stau în fața unui tâlhar și a acoliților lui care au apărut și ca acuzatori și ca judecători și pot să spun că acei ce mă acuză vreau (vor – n.n.) să mă și judece.
Afirm că aceia ce m-a determinat să pribegesc este că am văzut cazuri că pe simple informații unu sau mai mulți au fost ridicați după cum a zis tâlharu Suciu Pașc în casa lui, unde erau mai mulți de față și era și Suciu Todor a Gligori zicând că el poate trimite din sat pe toți la pușcărie, să rămână în sat numai 5-6 oameni, bineînțeles și el, ca atunci el să încapă și nimeni să nu-l deranjeze pe Eminența răului.
La toate afirmațiile lor și acuzile lor răspund sunt nevinovat și sunt de credință că mai târziu sau mai devreme adevărul va ieși la iveală.
Notez că întrucât după afirmațiile lui Suciu Pașc că sunt temnițe suficiente pentru tot satu, notez că și dânsu are un locușor rezervat.
Este evident că orice om pe lume după ce este lipsit de ai lui și de libertate devine o fiară cruntă și temută și stă gata la pândă.
Viața numai atunci e viață când ești liber. Nu poate fi nimeni liber după ce și-a pierdut libertate[a].

Să știe tâlharu Suciu Pașc, care me-a devastat avutu meu și acuma cu cele mai ordinare minciuni ar vrea cu orice preț să mă ruineze pe mine și familia mea, că nu va găsi pe nime[ni] pe care să-l poată face răsbunător (sic!) (răspunzător – n.n.) de ticăloșiile lui proaste și de apucăturile lui barbare ce sunt demne de un antropofag sau vreo căpetenie de piei roșii.
Cer ca rezultatu[l] cercetărilor să se comunice la familie.

Răchițele la 18.III.1948
T. Șușman (semnătură – n.n.)

Îmi pare rău că echipa lui Marius Oprea nu a reușit să-i găsească pe Toader și Avisalon Șușman. Aș fi vrut să scriu despre asta…

 

CAPITOLUL URMĂTOR: Lucreția

ÎNAPOI LA Cuprins

Acest articol a fost publicat în demnitate, despre demnitate, dignity, history și etichetat , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s